Ja katolik/: Teologia (dla) zwykłego zjadacza chleba

Author: Ks. Ryszard Groń

Paperback
9781646209651
$11.99
Hardback
9781646209668
$27.99
PDF
9781646209675
$3.99
EPUB
9781646209675
$3.99
Kindle
9781646209675
$3.99

See all books by Ks. Ryszard Groń

Item Summary

No. of item(s):
Total amount:

Książka została napisana z potrzeby kapłańskiego serca, spontanicznie, w obliczu zagrożeń płynących z globalnych ideologii współczesnego świata, które są i powinny być zarówno dla Kościoła, jak i dla każdego katolika, poważnym wyzwaniem. Zło tych ideologii pochodzi z ich alternatywnego w stosunku do chrześcijaństwa systemu wartości i rozumowania, który stawia do góry nogami cały porządek moralno-prawny świata i w konsekwencji może prowadzić do katastrofy kulturowej naszej cywilizacji. Ich wspólnym mianownikiem jest budowanie świata bez Boga, by na Jego tronie posadzić zlaicyzowanego i wyzwolonego z wszelkich moralno-duchowych ograniczeń człowieka. Historia cywilizacji zachodniej zna liczne próby tej detronizacji Boga i laickiego wyzwolenia ludzkości. Jednak nigdy dotąd podobne ideologie nie przybrały rozmiarów globalnych, by móc zagrozić całej cywilizacji ludzkiej. I o tych zagrożeniach traktuje ta książka dając katolikom podstawową wiedzę na ich temat.

Ks. Ryszard Groń, kapłan Achidiecezji Chicago od 2012 r., pochodzący z Polski, z Archidiecezji Wrocławkiej, gdzie w był wyświęcony w 1988 r. w Archikatedrze Wrocławskiej. Jest doktorem teologii, na podstawie pracy z mistyki św. Jana od Krzyża obronionej na Uniwersytecie w Nawarze, w Hiszpańskiej Pampelunie. W Chicago, oprócz pracy duszpasterskiej w kilku parafiach, był współredaktorem Polskiej wersji Catholic New World (Katolik), miesięcznika Archidiecezji Chicago, oraz wykładowcą Polskiego Programu Katechetycznego, gdzie wykłada do dziś. Napisał kilka książek z zakresu teologii oraz kilkanaście artykułów z zakresu mistyki cysterskiej. Mówi płynnie w trzech językach:polskim, hiszpańskim i angielskim.Jego hobby jest duchowość średniowieczna, XI/XII w., której znajomość rozwija i pogłębia poprzez wyjazdy na Międzynarodowe Sympozja Mediewistyczne na całym świecie, prezentując na nich owoce swoich dociekań naukowych. Obecnie jest proboszczem parafii św. Williama w Chicago.

Average Review

0

Star 1 Stars 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5
0 0 0 0 0

Features & Details

Black & White

Pages: 130 | Trim Size: 6x9

Genre: Religion

Close menu